Lidový demokrat 2000
Bytové družstvo
Účetní závěrka 2011

 

Zpráva o hospodaření 2011

 

Účetní závěrka 2010

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k roční účetní závěrce

Zpráva o hospodaření 2010

 

Účetní závěrka 2009

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k roční účetní závěrce

Zpráva o hospodaření 2009

 

Účetní závěrka 2008

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k roční účetní závěrce

Přiznání k dani z příjmu právnických osob


Zpracováním účetnictví BD

byla pověřena pí Jitka Zajícová, IČ: 710 35 559.
Kontaktní údaje:
Odpovědná osoba : Jitka Zajícová
Účetní – předpis plateb, evidence: tel. 724 13 02 30, Fax: 226 517 438, Email: ucetni@hene.cz .

 

 

 

 

 

 


Bankovní spojení
Bankovní spojení družstva: 292045349 / 0800