Lidový demokrat 2000
Bytové družstvo
Obchodní firma

Obchodní firma: Lidový demokrat 2000, bytové družstvo

Sídlo: Praha 10, Bajkalská 672/14, PSČ 100 00

Identifikační číslo: 264 29 381
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl Dr, vložka č.5027

 

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: JUDr. Jan Pavlok
místopředseda představenstva: Jaroslava Jarešová


člen představenstva: Alexand Franc
člen představenstva: Ing. Zuzana Hotová
člen představenstva: Ivana Labuzíková
člen představenstva: Ing. Rudolf Bálek CSc.
člen představenstva: Mgr. Pavel Pražák
člen představenstva: Josef Očenášek
člen představenstva: Ing. Martin Blažek
člen představenstva: Jaroslav Pernička
člen představenstva: Jindřich Hlavatý

 

Bankovní spojení
Bankovní spojení družstva: 292045349 / 0800